Vítejte na stránkách turistického oddílu 408 Delfíni Brno

Nový školní rok je v plném tempu, ani my nezahálíme.

V září proběhla Valná Hromada, začali se scházet družiny.

Uskutečnili jsme dva jednodenní výlety

(Mohyla Míru a Zastávka u Brna - hornická oblast).

V říjnu se uskutečnila schůzka vedoucích a rodičů.

Nyní máme před sebou výpravu na Tesák
do Hostýnských vrchu.TOM 408 Delfíni Brno

 V příštím roce oslavíme čtyřicet pět let činnosti
našeho oddílu.